۶۱۸ پروژه مدیریت محصولات کشاورزی به ارزش ۲۹۰ میلیون افغانی، باحضور وزیر زراعت، مالداری و آب‌یاری در ولایت بلخ افتتاح شد. این پروژه‌ها شامل ذخیره‌گاه پیاز، کچالو، انار، کشمش، سیب و سبزیجات است.
به گزارش خبرگزاری دید، انوار‌الحق احدی وزیر زراعت، مالداری و آب‌یاری در افتتاح پروژه‌های مدیریت محصولات زراعتی در ولایت بلخ گفت: دولت توجه جدی در قسمت زراعت بلخ دارد و آماده عملی‌کردن پروژه‌ها در این ولایت نیز است.

وزیر زراعت بیان داشت: امسال ۶۸۳ میلیون افغانی صرف ساخت پروژه‌های خرد در بلخ گردیده است. به گفته او، «ساخت این پروژه‌ها، در سال آینده نیز در این ولایت ادامه می‌یابد».
همچنان فهیم جباری مسئول پروژه ملی باغداری و مالداری در بلخ گفت: ۶۱۸ پروژه مدیریت محصولات زراعتی به شمول ۳۰۰ ذخیره‌گاه پیاز، ۹۰ ذخیره‌گاه کچالو، ۱۸ ذخیره‌گاه انار و سیب، ۱۴۵ کشمش‌خانه و ۳۲ خشک‌کن سبزیجات است که در مجموع با بودجه ۲۹۰ میلیون افغانی از سوی شورای انکشافی در بلخ تطبیق شده‌است.
به گفته‌ او، این پروژه‌ها در ۱۴ ولسوالی بلخ اعمار شده و ظرفیت هر کدام آن‌ها ۱۵ تا ۳۰ نفر می‌باشد.
ولایت بلخ در شمال کشور آب و هوای مناسبی برای زراعت و کشت دارد. اکثریت باشندگان بلخ از طریق زراعت و مالداری خرج و خوراک زندگی خود را پیدا می‌کنند.

کد خبر: 81612