از سیزدهمین سالیاد شهادت سید مصطفی کاظمی در کابل گرامی‌داشت شد. در این مراسم شخصیت‌های حکومتی و سیاسی پیرامون ابعاد مختلف زندگی و شهادت شهید کاظمی سخن زده و او را یک مدیر مدبر و چهره‌ای ملی خواندند. سخنرانان همچنان تاکید کردند که کاظمی متعلق به همه مردم افغانستان بود. این آلبوم روایتگر مراسم سالیاد شهید کاظمی است.

کد خبر: 78845