عادله راز نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد گفته است که انتخابات به عنوان تعیین و تثبیت کننده نظام و حافظ ارزش‌ها و دست‌آوردهای دو دهه پسین موضوع مهم و اساسی است و باید در زمان تعیین شده برگزار شود.

عادله راز نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد گفته است که انتخابات به عنوان تعیین و تثبیت کننده نظام و حافظ ارزش‌ها و دست‌آوردهای دو دهه پسین موضوع مهم و اساسی است و باید در زمان تعیین شده برگزار شود.
به گزارش خبرگزاری دید، نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل گفت که اگر طالبان به این فکر اند که نظام طالبانی ۱۸ سال پیش را در افغانستان حاکم کنند، باید بدانند که دیگر این مفکوره و چنین ساختار نظام برای مردم افغانستان قابل پذیرش نیست.
طالبان از ماه‌ها به اینسو با نمایندگان ایالات متحده در چارچوب مذاکرات صلح چانه زنی دارند. بحث خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان، تضمین‌های ضد دهشت‌افگنی، مذاکرات بین‌الافغانی و آتش بس فراگیر و دایمی، از نکات عمده مورد بحث در نشست‌های نمایندگان امریکا با طالبان است.
او گفت که حکومت افغانستان با رهایی زندانیان طالبان، اراده و تعهد خود را به صلح نشان داد.
به گفته وی اکنون طالبان نیز تنها به گفت‌وگو در این روند بسنده نکرده و با کاهش خشونت و آمادگی برای مذاکرات رو در رو با حکومت، تعهد عملی خود را به صلح نشان دهند.
خانم راز گفت که حکومت افغانستان نیز بر تحقق همزمان چهار موضوع مورد بحث میان طالبان و امریکا هم نظر است، اما تاکید دارد که روی هر چهار مورد باید همزمان توافق شود. او گفت که عدم توافق حتا روی یکی از این موارد به مفهوم عدم توافق روی هر چهار مورد است.
عادله راز می‌گوید آن گونه که طالبان به خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان پافشاری دارند، حکومت افغانستان نیز می‌خواهد که قوای خارجی در چارچوب یک جدول زمانی مشخص از این کشور بیرون شوند.
با این حال، طالبان که حکومت را دست نشانده می‌خوانند و تاکنون حاضر به مذاکره با حکومت نشده است.
خانم راز می‌گوید که حکومت انتخابی است و اگر طالبان نمی‌خواهند که با حکوت مذاکره کنند، به این مفهوم است که نمی‌خواهند با مردم مذاکره کنند.
او گفت که حکومت افغانستان باید به عنوان نمایندۀ مردم ملزم به تطبیق توافق صلح با طالبان باشد.
با این همه؛ گروه طالبان و هیئت افغانستانی برای مذاکره روی روند صلح در دوحه گردهم آمدند تا در یک نشست دو روزه به توافقات دست یابد.

کد خبر: 50020