خبرگزاری دید: جنرال عبدالملک رهبر ازبک‌تبار حزب آزادی افغانستان در نامه‌ای به مولوی عبدالسلام حنفی معاون دوم رییس الوزرای طالبان گفته است که عاقبت همراهی با طا-لبان، دچار شدن به سرنوشت «مخدوم عالم» است.


جنرال عبدالمک در نامه‌اش پیشنهاد داده است که مردمان شمال پیش از آنکه ناوقت شود متحدانه بخاطر ایجاد یک حکومت غیرمتمرکز با جهان امروزی و امارت اسلامی طا-لبان وارد گفت‌وگو شوند تا از خونریزی بیشتر جلوگیری گردد.
او در این نامه خطاب به ازبک‌ها، تاجیک‌ها، هزاره‌ها و عرب‌ها و دیگر کسانی که به گفته او به خدمت امارت اسلامی در آمده‌اند، هشدار داده است که تمامی آن‌ها در نهایت به سرنوشت مخدوم عالم دچار خواهند شد.
آقای عبدالملک، خطاب به مولوی عبدالسلام حنفی نوشته: «احتراماً می‌نگارم که من و شما با وجود اختلافات فکری و عقیدتی از یک ولایت و از یک قوم با تاریخ اوزبیک هستیم، نواسه های ده ها امپراتور تاریخ! جناب حنفی؛ شما یک شخصیت جهادی و یک عالم دینی هستید، جایگاه شما در بین اوزبیک و ترکمن مسلمان متفاوت است، انتظار قوم تان و همه ملت بیشتر از هرکسی نسبت به شما است».
عبدالملک در نامه‌اش می‌افزاید که «دستگیری مخدوم عالم که هزاران اوزبیک فاریابی خود را بخاطر طا-لبان کشت و هزاران فرزند قوای مسلح کشور را به خاک و خون کشانید، اما امروز خودش در چنین سرنوشتی گرفتار است و فردا نوبت شما و قاری صلاح الدین ایوبی، ملا منصور سمنگانی، ابوادریس شولگره‌ای ومولوی عطاءالله و صدها طا-لب اوزبیک تبار، ترکمن تبار و تاجیک تبار نیز فرا می‌رسد».
تنش میان طا-لبان در فاریاب پس از آن اوج گرفت که مخدوم عالم ربانی از بلندپایه ترین فرماندهان طا-لبان در فاریاب به دستور معاون وزارت دفاع طا-لبان بازداشت شد. به دنبال آن شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب شاهد تنش‌های گسترده بوده است.

کد خبر: 101897