دادگاهی در پاکستان، حکم بازداشت نوازشریف نخست وزیر سابق آن کشور را در ارتباط با دو پرونده فساد مالی صادر کرده است.
به گزارش خبرگزاری دید، وکلای مدافع آقای شریف گفته‎اند، حکم دادگاه طوری است که می‎توان وثیقه گذاشت.
این وکلا همچنان افزوده‎اند که برای آزادی نخست ‎وزیر پیشین، خواستار وثیقه گذاشتن به دادگاه شده‎اند.
گفتنی است که نوازشریف از سوی دادگاه عالی پاکستان متهم به فساد مالی است و با حکم دیوان عالی آن کشور از نخست ‎وزیری نیز عزل شد.

کد خبر: 16653