رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی ازخواست احزاب سیاسی مبنی بر بایومتریک شدن رای دهندگان در روز انتخابات حمایت کرده می‌گوید: این خواست احزاب سیاسی معقول است.


رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی ازخواست احزاب سیاسی مبنی بر بایومتریک شدن رای دهندگان در روز انتخابات حمایت کرده می‌گوید: این خواست احزاب سیاسی معقول است.
به گزارش خبرگزاری دید، عبدالعزیز آریایی رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز چهارشنبه (۲۸ سنبله) طی نشست خبری درکابل گفت: بایومتریک شدن رای دهنده‌گان در روز انتخابات باعث سرافرازی هر دو کمیسیون انتخاباتی است.
وی با بیان این که ما ازخواست احزاب سیاسی حمایت می کنیم، گفت: باید کمیسیون انتخابات به خواست احزاب سیاسی و جامعه مدنی جواب معقول بدهد.
آریایی می گوید: اگر امکان داشته باشد و یک روز هم به برگزاری انتخابات پارلمانی بماند و روند رای دهی بایومتریک شود ما از آن حمایت می کنیم.
عبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون انتخابات هم امروز در این قسمت نرمش نشان داده گفت: کمیسیون با شرکت هایی در تماس است تا در روز انتخابات روند بایومتریک شود.
رییس کمیسیون شکایت انتخاباتی در نشست امروز از فعال شدن تمام دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی هم خبر داده گفت:« ما حدود ۷هزار کارمند را استخدام کردیم تا در روز انتخابات در هرمرکز انتخاباتی یک نفر از کمیسیون شکایات بوده و روند را نظارت کرده و شکایات را ثبت کند.»


کد خبر: 35369