خبرگزاری دید: سفیر روسیه در تاجیکستان می‌گوید که این کشور ساخت ایستگاه امنیتی را در تاجیکستان و نزدیک مرز افغانستان آغاز می‌کند.

«ایگور لیاکین فرولوف» سفیر روسیه در تاجیکستان روز گذشته در کنفرانسی مطبوعاتی گفته است که روسیه ساخت یک پاسگاه امنیتی را در تاجیکستان و نزدیک مرز با افغانستان شروع می‌کند.
این دیپلمات روسی گفته است: مسایل [امنیتی] در چهارچوب دوجانبه و چندجانبه مورد بررسی قرار گرفت. به ویژه تصمیمی در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی در مورد تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان گرفته شد. یکی دیگر از کمک‌های روسیه ایجاد پسته نگهبانی در منطقه شمس‌الدین شاهین [منطقه ختلان در تاجیکستان در مرز با افغانستان] است، بودجه اختصاص یافته، قرارداد امضا شده و این پروژه به مرحله عملی خود نزدیک می‌شود و یک پاسگاه مدرن مرزی ساخته می‌شود.
وی تصریح کرده است که روسیه بر اساس این تصمیمات، تسلیحات ارتش تاجیکستان را تامین کرده است.
سفیر روسیه در تاجیکستان تأکید کرده است: به این موضوع [امنیت مرز تاجیکستان و افغانستان] توجه بیشتری می‌شود.

کد خبر: 101144