به دنبال تعویق اعزام تیم تخنیکی گروه طالبان به کابل، سخنگوی شورای امنیت ملی کشور می‌گوید زندانیان طالبان فردا آزاد نخواهند شد.

به دنبال تعویق اعزام تیم تخنیکی گروه طالبان به کابل، سخنگوی شورای امنیت ملی کشور می‌گوید زندانیان طالبان فردا آزاد نخواهند شد.
به گزارش خبرگزاری دید، جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی کشور امروز دوشنبه(۱۱ حمل) در توییتی می‌گوید که زندانیان طالبان فردا سه شنبه آزاد نخواهد شد.
وی می‌افزاید: «طالبان در کنفرانس ویدئویی به روز یکشنبه موافقت کرده بودند که تیم را برای گفت‌وگوهای تخنیکی بیشتر با حکومت به کابل می‌فرستند».
انتظار می‌رفت پس از گفت‌وگوهای مستقیم حکومت و گروه طالبان با حضور نمایندگان امریکا، قطر و صلیب سرخ از طریق ویدئو کنفرانس، مبادله زندانیان بین دو جانب به روز سه شنبه اتفاق افتد، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که گروه طالبان تاکنون موفق نشده تیم خود را به کابل بفرستد.
این در حالی است که وحید عمر مشاور رییس جمهور غنی روز گذشته در کنفرانس خبری گفت که آزادی زندانیان طالبان مشروط به آغاز گفت‌وگوهای میان افغانی است.

کد خبر: 65756