هنوز چند ماهی از رسوایی مخکش در اداره امور ریاست جمهوری و مکتوب قوم‌پرستانه فرماندهی پولیس امن و نظم عامه مبنی بر تشکیل قطعه ضد آشوب منهای یک قوم( تاجیک) نگذشته است که این بار لیستی از تبعیض قومی در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به نشر می‌رسد.
در لیستی که از برخی دوایر مربوط به این وزارت به نشر رسیده، از ۴۶بست نشر شده ۳۹ بست آن پشتون و ۷ بست دیگر آن از چهار قوم تاجیک، هزاره، ازبیک و ایماق است.
از حکومتی که تا بناگوش در انحصار، استبداد، فساد و قوم‌گرایی غرق است، انتظاری غیر از این نیز نمی‌رود.
قوم‌ستیزی، جا به جایی یک قوم خاص در ادارات دولتی، انحصار تمام ثروت ملی در یک حلقه کوچک قومی و خانواده‌گی و همچنان تلاش برای حذف، تبعید و زدودن چهره‌های مطرح اقوام دیگر از شاخصه‌های اصلی کارنامه حکومت آقای غنی است که بر هیچ‌کس پوشیده نیست.

فهرست «بخشی» از ریاست‌های این وزارت به شرح ذیل است:
پشتون با تفکیک ولایت:
۱- انجنیر نصر احمد درانی، وزیر زراعت پشتون- (لوگر)
۲- فهیم ضیایی، معیین آبیاری و زیربنای زراعتی- پشتون (لوگر)
۳- شاپور عبدالرحیم‌زی، مشاور وزیر و سرپرست ریاست دفتر- پشتون (لوگر)
۴- احسان وزیری، رییس امور ولایات – پشتون (لوگر)
۵- اکبر وزیری، رییس غله‌جات – پشتون (لوگر)
۶- ناصر برومند، سرپرست ریاست سکتور خصوصی – پشتون (لوگر)
۷- نورالله ستانکزی، رییس احصایه – پشتون (لوگر)
۸- محمد آقا، معاون سازمان غذایی جهان(FAO) – پشتون (لوگر)
۹- عبدالمنان عزیز، رییس پروژۀ کمربندِ سبز- پشتون (لوگر)
۱۰- کرم‌خیل، رییس حفاظه نباتات – پشتون(لوگر)
۱۱- احمدشکیب سخی‌زاده، رییس ادارۀ حمایوی جامع رشد زراعت و انکشاف دهات ( C-RDAF) – (لوگر)
۱۲- قسیم وصال، رییس میکانیزه – پشتون(لوگر)
۱۳- زکریا احمدزی، رییس لبنیات گذرگاه – پشتون (لوگر)
۱۴- حمدالله همدرد، رییس عمومی ترویج – پشتون (لغمان)
۱۵- داکتر عثمان صافی، رییس برنامۀ ملی باغ‌داریNHLP)) – پشتون (لغمان)
۱۶- جاوید همت، رییس پروژۀ انتقالِ ارزش‌های حلقوی برای زنده‌گی پایدار( EAVS) – پشتون (لغمان)
۱۷- پرویز ناصری، رییس پروژۀ تنظیم آب در مزرعه (ON FARM) – پشتون (لغمان)
۱۸- جهانگیر گبر، رییس پروژۀ عوامل تولید زراعتی(AAIP) – پشتون (ننگرهار)
۱۹- محبوب‌الله ننگ، رییس تصدیق تخم‌های بذری – پشتون (ننگرهار)
۲۰- جهان‌گیر میاخیل، رییس عمومی مالداری و صحت حیوانی – پشتون (ننگرهار)
۲۱- عبدالطیف زاهد، رییس پروژۀ برنامۀ قرضه‌های کوچک یا تقویۀ مال‌داری روستایی (RMLSP) – پشتون (ننگرهار)
۲۲- توحید علی عظیمی، رییس مال‌داری – پشتون (ننگرهار)
۲۳- سید مقصود هاشمی، رییس پروژۀ انکشافِ وادی – پشتون (ننگرهار)
۲۴- حکیم‌الله، رییس کانال ننگرهار- پشتون (ننگرهار)
۲۵- محمدالله ساحل، رییس تهیه و تدارکات – پشتون (ننگرهار)
۲۶- محمدرفیع قاضی‌زاده، رییس عمومی منابع طبیعی – پشتون (موسهی کابل)
۲۷- سهراب خواصی، سرپرست ریاست اداری – پشتون (پروان)
۲۸- سیدالرحمان زیارمل، رییس ساحات حفاظت شده – پشتون (خوست)
۲۹- محمدامان امان‌یار، رییس جنگلات – پشتون (پروان)
۳۰- محمدعمر عمر، رییس ذخایر استراتژیک – پشتون (پکتیا)
۳۱- مجیب سلیمان‌خیل، رییس عمومی پلان و پالیسی- پشتون
۳۲- مأمون خاور، رییس پروژۀ ( CDRRP) – پشتون
۳۳- داکتر غلام حضرت حلیمی، رییس پروژۀ (SRGP) – پشتون (فراه)
۳۴- محمدعمر منگل، رییس زراعت کابل – پشتون (خوست)
۳۵- داکتر عثمان‌زی، رییس خاک‌شناسی – پشتون
۳۶- محمدرفیق صدیق، سرپرست نظارت و ارزیابی – پشتون
۳۷- شهزاد زدران، مسوول پروژۀ (CLAP) – پشتون (پکتیا)
۳۸- محمدانور اکبر، مشاور مالی وزیر- پشتون
۳۹- محمد اکبر شیرزاد، رییس زیربنای مارکیت (AMIP) – پشتون
دیگر اقوام:
۴۰- داوود رحیمی، رییس پروژۀ (CCAP) – تاجیک (بدخشان)
۴۱- لطف‌الله راشد، رییس اطلاعات و آگاهی عامه – تاجیک (پروان)
۴۲- وحید اعتبار، رییس مالی – تاجیک
۴۳- نذیره رحمان، رییس اقتصاد خانواده – تاجیک (پنجشیر)
۴۴- ادریس رووف، رییس همکاری‌های فرانسه – ایماق (بغلان)
۴۵- جاوید یعقوبی، رییس تفتیش – ازبک
۴۶- عادله بختیاری، رییس توسعۀ باغ‌داری – هزاره
منبع:روز نامه ماندگار


کد خبر: 23829