مجموعه شعری اثر سید رضا محمدی تحت نام” بوطیقای شعر نو” همرا با نوار صوتی شعرهای سید رضا محمدی زیر نام ” رویای رسول” بعداز ظهر امروز با حضور شاعران و فرهنگیان کشور درکابل رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری دید، مجموعه شعری “بوطیقای” ۲۵۰ صفحه دارد که محتوای آن شامل نقد های گذشته سید رضا محمدی دررابطه به وضعیت ادبی و شاعران تازه ظهور کشور می باشد.
سید رضا محمدی گفت: بوطیقای شعر نو مجموعه نوشته های من ازسال متمادی است که به عنوان معرفی ادبیات و ایجاد یک پل بین خوانندگان و نویسندگان ادبی است.
سید رضا محمدی با بیان اینکه شعر سازنده شعور یک جامعه است گفت: جریان های فکری، اجتماعی ازخلق اثرشعری شاعر منشا می گیرد.
وی افزود: شاعران وظیفه پیامبری دارد که عالم نا خدا را وصف کرده و اجازه تفکرخلاق را به عموم مردم می دهد.
محمدی با بیان اینکه صاحب شعر مردم است گفت: ما امروزنیازمند درست کاری درجامعه ادبیات کشورهستیم و باید آدم های متقلب که بنام شاعر، نویسنده و فلم ساز ادبیات کشور را به سوی پوشالی شدن حرکت داده است، جلوگیری کنیم.
وی میگوید:امروز ما با یک فرهنگ پوشالی ادبیات رو به رو هستیم که از گذشته به روزگار ما رسیده اند که باید این سنت پوشالی از بین برده شود.
سید رضا محمدی گفت: زمانی ادبیات ما از پوشالی بودن نجات پیدا کرده و متعالی میشود که ازنفاق به دور بوده و متحد باشیم.
محمد رقیب فیاض – کابل


کد خبر: 19704