شورای اجتماعی و فرهنگی طلاب دینی ولایت بامیان مقیم کابل با نشر اعلامیه‌ای، با برگزاری جشنواره دمبوره در بامیان مخالفت کرده است.
به گزارش خبرگزاری دید، در بیانیه شورای طلاب بامیان آمده است، بامیان سر زمینی است که مردم آن، به تدیّن و امور اعتقادی، زبان زد خاص و عام بوده و هر عملی که در تضاد با عقاید و باورهای دینی شان باشد، برای آنان قابل قبول نیست.
این شورا با استناد به نصوص دینی و مذهبی گفته است که شنیدن موسیقی حرام است و برگزار کنندگان جشنواره دمبوره را افراد « خود فروخته» و « نوکر خارجیان» خوانده است.
حکومت محلی بامیان تاکنون به این اعلامیه واکنش نشان نداده است.
پیش از این هم برخی نهادهای خبری که متهم به ارتباط داشتن به کشورهای خارجی هستند، برگزاری جشنواره دمبوره را در بامیان محکوم کرده و برگزاری کنندگان آن را عناصر ضد دین خوانده بودند.
جشنواره دمبوره یک رویداد فرهنگی است که از چند سال به این طرف همه ساله از سوی حکومت محلی بامیان برگزار شده و در آن دمبوره نوازان سراسر کشور دعوت می‌شوند.
این جشنواره روز جمعه در بامیان آغاز شده و تاکنون ادامه دارد.


کد خبر: 31860