عبدالله از اداره ملی احصاییه خواست که اشتباهش را اصلاح کند

کد خبر: 87216