داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی کشور که در نشست شورای وزیران در کابل صحبت می‌کرد، گفت که عدم توزیع شناسنامه‌های برقی باعث بی‌ثباتی در کشور می‌شود.
وی همچنان گفت که حکومت برای مبارزه و سرکوب گروه‌های تروریستی اراده قوی دارد.
به گزارش خبرگزاری دید، آقای عبدالله در این نشست ضمن دشمن بشریت خواندن گروه داعش، گفت:« رهبران طالبان در پاکستان هستند و از آنجا عملیات را رهبری می‌کنند.»
رییس اجرایی همچنان بر شناسایی گروه‌های تروریستی تاکید کرده و افزود، تا زمانی که دشمن به درستی شناسایی نشده باشد، مبارزه با آن مشکل است.
وی در بخشی دیگر با اشاره به تنش‌های سیاسی به وجود آمده میان حکومت و منتقدانش، جناح‌های مختلف را به وحدت ملی دعوت کرد.
گفتنی است که سران حکومت وحدت ملی به نداشتن اراده جدی در بخش توزیع شناسنامه‌های برقی و مبارزه با داعش متهم هستند.


کد خبر: 21269