عمران خان نخست‌وزیر پاکستان می‌گوید که وضع ممنوعیت برای آموزش دختران در افغانستان یک اقدام غیر اسلامی است. وی افزود که در مورد به رسمیت شناختن طالبان با همسایگان یک تصمیم جمعی می‌گیریم.


به گزارش خبرگزاری دید، عمران خان نخست‌وزیر پاکستان، روز گذشته گفته است که وضع ممنوعیت بر آموزش دختران در افغانستان یک اقدام غیر اسلامی است.
خان در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی در واکنش به اجازه ندادن طالبان به دختران برای رفتن به مکتب گفته است که این مفکوره که زنان نباید تحصیل کنند، غیر اسلامی است و هیچ ربطی به دین ندارد.
نخست‌وزیر پاکستان ابراز امیدواری کرده که طالبان به زودی به دختران اجازه رفتن به مکتب را خواهند داد.
عمران خان از رهبران طالبان خواست که یک حکومت همه‌شمول تشکیل دهند؛ به حقوق بشر احترام بگذارند و هشدار داده است که اگر طالبان موفق به تشکیل یک حکومت همه‌شمول نشوند، دیر یا زود جنگ داخلی دوباره در افغانستان آغاز خواهد شد.
وی افزود که بروز جنگ داخلی در افغانستان سبب ایجاد «بی‌ثباتی و هرج و مرج» در این کشور و افغانستان به یک «مکان دلخواه» دهشت افگنان مبدل خواهد شد، وضعیتی که به گفته وی مایه نگرانی است.
عمران خان در مورد به رسمیت شناختن حکومت به رهبری طالبان نیز گفته است که پاکستان و سایر همسایگان افغانستان در این مورد یک تصمیم جمعی خواهند گرفت.

کد خبر: 96805