رییس جمهور محمد اشرف غنی که در همایش دهمین دور فارغان اکادیمی پولیس در کابل صحبت می‌کرد، گفت: کسی که وطن را دوست دارد، مهاجرت نمی‌کند.
به گزارش خبرگزاری دید، آقای غنی در این نشست افزود، کسی که می‌خواهد این وطن آباد شود مهاجرت نمی‌کند و باید در وطن خود بماند و خدمت بیشتر نماید. کسانی این وطن را دوست دارند، در آن می‌مانند.
آقای غنی همچنان اضافه کرد: اصلاحات از خاطر سلیقه نیست بلکه از خاطر حفظ منافع ملی افغانستان است.
وی تاکید کرد که تعیین تمام بست‌ها و اجراآت باید قانونی صورت بگیرد و از تقررهای غیر قانونی از طریق واسطه جلوگیری شود.
همچنان وی تصریح کرد: امروز ۴۴۶ فارغ تحصیل داریم که باعث افتخار همه ما است و از هر قوم و هر زبان است.
رییس جمهور غنی بر احداث هرچه زودتر شفاخانه ۳۰۰ بستر پولیس نیز تاکید کرد.
گفتنی است که آقای غنی در حالی از مهاجرت کردن جوانان انتقاد کرده و مهاجران را به عدم علاقه به وطن متهم می‌کند که خودش نیز بیش از سی سال در بیرون از کشور به سر برده است.


کد خبر: 21373