شماری از فرهنگیان، دانشجویان و خبرنگاران در هرات به مناسبت کشته‌شدن حسین نظری تصویربردار تلویزیون راه‌فردا در حمله انتحاری کابل و وفات فاروق فیضی خبرنگار هراتی، بزم شعر و مراسم شمع‌افروزی برپا کرده ضمن همنوایی با جامعه رسانه و خانوداه‌های آنان حمایت‌شان را از خبرنگاران کشور اعلام داشتند.

به گزارش خبرگزاری دید، لامع احمدی فعال فرهنگی و یک تن از برگزارکنندگان این برنامه، هدف از برگزاری محفل مذکور را همنوایی و حمایت از خبرنگاران خواند.
وی همچنان از دولت خواست قدر خبرنگاران را دانسته و آنان را از هر لحاظ مورد توجه قرار دهد.
از سویی هم، عباس پویا یک تن از خبرنگاران دیگر در غرب کشور و مشاور فرهنگی معاونت دوم ریاست اجرایی ضمن محکومیت‌ حملات انتحاری و اتحاف به روح شهدای خبرنگار مخصوصا حسین نظری و فاروق فیضی خواهان توجه جدی در قسمت تامین امنیت خبرنگاران شد.
پویا از وضعیت کنونی خبرنگاران اظهار نگرانی کرده و از دولت خواست تا بیشتر حامی این قشر باشد.
گفتنی است که افغانستان از جمله کشورهایی است که بیشترین قربانیان خبرنگار را به خود اختصاص داده است.


کد خبر: 18134