به دنبال رسوایی‌های جنسی در ارگ، اینک از واخان بدخشان خبر می‌رسد که یک زن گردشگر استرالیایی از سوی عبدالمعروف خیرخواه ولسوال واخان بدخشان مورد اذیت و آزار جنسی قرار گرفته است.

به دنبال رسوایی‌های جنسی در ارگ، اینک از واخان بدخشان خبر می‌رسد که یک زن گردشگر استرالیایی از سوی عبدالمعروف خیرخواه ولسوال واخان بدخشان مورد اذیت و آزار جنسی قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری دید، ولایت بدخشان با تایید این خبر گفته که حدود ۲۰ روز پیش نامه‌ای از سوی یک زن خارجی به پولیس مرزی تسلیم داده مبنی بر اذیت و آزار جنسی از سوی ولسوال واخان و سپس این نامه به دفتر مقام ولایت بدخشان رسیده است.
نیک‌ محمد نظری سخنگوی ولایت بدخشان گفته که دراین نامه ادعا شده است زمانی که این زن استرالیایی از مسیر تاجیکستان به منظور سیاحت و گردشگری وارد واخان بدخشان می‌شود، از سوی عبدالمعروف خیرخواه ولسوال آن ولسوالی مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرد.
سخنگوی والی بدخشان افزوده که یک هیئت حقیقت‌یاب به منظور بررسی این ادعا از سوی والی این ولایت تعیین گردیده و به ساحه فرستاده شده است.
وی همچنان گفت که هر زمانی که تحقیقات تکمیل گردد و هیئت از ساحه بازگردد، نتیجه تحقیقات و بررسی‌ها با مردم شریک خواهد شد.
آقای نظری همچنان افزوده که وظیفه عبدالمعروف خیرخواه ولسوال واخان الی تکمیل پرونده به حالت تعلیق در آمده است.
سریال رسوایی‌های جنسی حکومت اکنون ار مرکز به دورترین نقاط کشور رسیده است. هنوز مسئله آزار و اذیت زنان در ارگ حل نشده که از بدخشان خبر اذیت جنسی می‌رسد.
چند هفته قبل حبیب‌الله احمدزی مشاور پیشین اشرف غنی از سوءاستفاده و رشوه جنسی در حریم ارگ پرده برداشت.
وی گفته بود که برخی از اعضای زن مجلس نمایندگان از طریق رشوه جنسی به مجلس راه یافته‌اند.
هفته پیش یک گزارش تحقیقی از سوی تلویزیون بی بی سی به نشر رسید که زنانی در آن از مقام‌های بلند رتبه حکومت به شمول عضو کابینه و یکی از مشاوران نزدیک اشرف غنی، شکایت کرده بودند.
آنها ادعا نموده بودند که در چندین موارد در مقابل اجرای کارهای قانونی آن‌ها از سوی وزیر کابینه و یکی از مشاوران نزدیک آقای غنی، درخواست جنسی شده است.
بر خلاف روند معمول در جهان که متهم باید از وظیفه کنار برود یا حد اقل از سوی مقامات بالا وظیفه آن افراد به حالت تعلیق درآید، وظیفه متهمان به آزار و اذیت جنسی در ارگ، همچنان ادامه دارد و آن افراد به عنوان مشاور و وزیر در حکومت کار می‌کنند.
اکنون بحران آزار و اذیت جنسی در حکومت از ارگ فراتر رفته و تا اقصی نقاط کشور رسیده است که این موضوع کار را برای حکومت به رهبری اشرف غنی سخت تر خواهد کرد. به ویژه این که اشرف غنی نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز است.

کد خبر: 50455