یک منبع خبر می‌دهد که احتمال دارد محمد یونس قانونی و حاجی محمد محقق دو معاون محمد حنیف اتمر در انتخابات دور جدید ریاست جمهوری باشند.


یک منبع خبر می‌دهد که احتمال دارد محمد یونس قانونی و حاجی محمد محقق دو معاون محمد حنیف اتمر در انتخابات دور جدید ریاست جمهوری باشند.
به گزارش خبرگزاری دید، منبع اضافه می‌کند که در این مورد آقای اتمر با یونس قانونی و محمد محقق رای زنی نیز کرده است.
یک منابع دیگر همچنان گفته بود که ممکن است آقای اتمر با سه معاون داخل گود انتخابات ریاست جمهوری شود.
چندی پیش برخی از منابع از دیدار حنیف اتمر و جنرال دوستم در دبی گزارش کرده بودند.
وقتی حنیف اتمر از کرسی شورای امنیت ملی کشور استعفا داده بود، نزدیکان او گزارش کرده بود که مشاور پیشین شورای امنیت ملی یکی از نامزان انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود.
با این همه، در حال حاضر محمد محقق و جنرال دوستم، هر دو عضو ایتلاف ملی بزرگ نیز هستند.


کد خبر: 36278