شورای امنیت ملی با نشر خبرنامه‌ای گفته است که حمد الله محب مشاور امنیت ملی کشور به روسیه سفر کرده است.

شورای امنیت ملی با نشر خبرنامه‌ای گفته است که حمد الله محب مشاور امنیت ملی کشور به روسیه سفر کرده است.
به گزارش خبرگزاری دید، شواری امنیت ملی در این خبرنامه گفته است که حمدالله محب، مشاور امنيت ملی برای اشتراک در هفتمین نشست مشاورین امنیت ملی کشورهای مشترک‌المنافع به روسيه رفت.
خبرنامه همچنان افزوده است که وی در اين نشست ضمن ديدارهای دو جانبه با مشاوران امنيت ملی کشورهای مختلف، در نشست عمومی نیز در مورد اوضاع کنونی، مشکلات امنيتی و برنامه‌های حکومت افغانستان سخنرانی خواهد داشت.
پیش از این نیز مشاور امنیت ملی کشور در نشست مشاوران امنیت ملی در تهران اشتراک کرده است و احتمال می‌رود که سفر آقای محب به روسیه در محور روند صلح و مذاکرات میان‌افغانی باشد.

کد خبر: 58931