خبر گزاری دید: نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طا-لبان گفته‌‌است که برای گسترش و تسهیل بیش‌تر تجارت میان افغانستان و قزاقستان، دهلیزهای هوایی و نمایندگی‌های برخی از بانک‌های قزاقستان در افغانستان ایجاد می‌شود.

سرپرست وزارت صنعت و تجارت طا-لبان امروز شنبه( ۴ جدی) در یک نشست خبری با وزیر تجارت قزاقستان در کابل گفت که قزاقستان یکی از کشورهایی است که افغانستان روابط تجارتی گسترده با آن دارد.
او افزوده‌ است که کار روی ایجاد یک اتاق مشترک تجارتی میان دو کشور ادامه دارد.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت طا-لبان در ادامه گفته ‌است که برای گسترش و تسهیل بیش‌تر تجارت میان افغانستان و قزاقستان، دهلیزهای هوایی و نمایندگی‌های برخی از بانک‌های قزاقستان در افغانستان، ایجاد می‌شود.
قزاقستان از جمله کشورهای آسیای مرکزی است که می‌گوید، آماده همکاری با دولت طا-لبان است با آن‌که تاکنون دولت فعلی کابل را به رسمیت نشناخته‌ است.
این در حالی است که در ماه‌های اخیر با سقوط دولت پیشین، وضعیت اقتصادی کشور به شدت بحرانی شده و تجارت با کشورهای همسایه و منطقه نیز افت شدیدی را تجربه کرد.

کد خبر: 101033