صدها تن از باشنده‌گان ولایت فراه در غرب کشور به‌ دلیل نبردهای شدید مخالفان مسلح با نیروهای امنیتی، خانه‌های‌شان را ترک کردند و به دیگر ولایات همجوار کشور مهاجر شدند.
به گزارش خبرگزاری دید، شاه محمود نعیمی معاون شورای ولایتی فراه می‌گوید: طی سه ماه اخیر پنج تا ۱۰ هزار نفر خانه‌های‌شان را به علت نبردهای خونین مخالفان مسلح با نیروهای دولتی ترک کردند.
وی افزود، جنگ‌جویان طالب در اکثر روستاهای ولایت فراه حضور و فعالیت‌های تروریستی دارند و این موضوع موجب آن شده تا باشندگان فراهی به ولایات دیگر مهاجر شوند.
آقای نعیمی تاکید کرد که بروز اصلی و نگرانی اساسی باشند‌گان روستانشین ولسوالی‌های ولایت فراه، طالبان و عدم نبود کار نیز عنوان شده‌ است.
وی، تصریح می‌کند اگر این روند این‌گونه جریان داشته باشد، امکان دارد همه باشندگان فراه از این خاک به دیگر نقاط کشور مهاجر شوند.
با این وجود، تلاش‌های زیادی را انجام دادیم تا نظریات مقامات محلی ولایت فراه را پیرامون این موضوع داشته باشیم، اما هیچ یک از آن‌ها حاضر به پاسخگویی نشدند.
چندی پیش هم، آماری بلند از باشند‌گان ولایت فراه به‌ خاطر نبردهای طالبان با نیروهای امنیتی خانه‌های‌شان را ترک کردند و به دیگر ولایات کشور مهاجر شدند.


کد خبر: 21401