تا برگزاری انتخابات پارلمانی در کشور تنها ۱۲ روز دیگر باقی مانده است. قرار است انتخابات پارلمانی در ۲۸ میزان برگزار شود.


تا برگزاری انتخابات پارلمانی در کشور تنها ۱۲ روز دیگر باقی مانده است. قرار است انتخابات پارلمانی در ۲۸ میزان برگزار شود.
به گزارش خبرگزاری دید، این روزها ایام مبارزات انتخاباتی است و نامزدان تلاش دارند در انتخابات پیش رو حمایت مردم را جلب کنند.
صدها جوان از ولایت بلخ، در دیدار با سید علی‌رضا محمودی، از او در انتخابات پارلمانی اعلام حمایت کردند و گفتند که در انتخابات پیش رو نامزد مورد نظر ما آقای سید علی‌رضا محمودی است.
این شمار از جوانان، از باشندگان ولایت بلخ و به ویژه قشر جوان و تحصیل کرده می‌خواهند که در انتخابات پیش رو به نامزدان جوان و فعال در عرصه سیاسی رای بدهند.
یکی از این جوانان که برای حمایت از آقای محمودی به ستاد انتخاباتی او در مزارشریف آمده است، می‌گوید که آقای سید علی‌رضا محمودی، در بلخ سابقه درخشان دارد و از همین رو برای مردم بلخ یک گزینه مطلوب در انتخابات است.
از سویی هم، سید علی‌رضا محمودی، ضمن قدردانی از حمایت جوانان بلخ می‌گوید که پروسه انتخابات برای مردم و جوانان یک آزمون است.
این نامزد انتخابات پارلمانی از بلخ، اضافه می‌کند که مردم در انتخابات پیش رو مسئولیت دارند که در قسمت انتخاب نمایندگان خود دقت کنند.
خبرگزاری دید- مزار شریف


کد خبر: 36082