نشست مشترک سرمایه‌گذاری میان بازرگانان افغانستان و ترکیه در کابل برگزار شد و در آن بر اهمیت سرمایه‌گذاری مشترک تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری دید، خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت کشور در این نشست گفت که بازارهای افغانستان مکان مناسب برای فروش کالاهای بازرگانی ترکی است و سرمایه‌گذاری مشترک باید بیشتر توسعه یابد.
الکوزی افزود، حکومت ترکیه باید تلاش کند تا زمینه صادرات کالاهای بازرگانی افغانستان را به ترکیه فراهم سازد.
الکوزی گفت:«امکانات زیاد برای سرمایه‌گذاری مشترک وجود دارد. ما برای شما زمینه سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کنیم.»
در همین حال، فتح متین معاون وزیر اقتصاد ترکیه گفت:«موقعیت افغانستان در میان کشورهای آسیای مرکزی و موقعیت ترکیه در کنار کشورهای اروپایی طوری است که می‌تواند حجم بازرگانی میان دو کشور را بلند ببرد که با سرمایه‌گذاری مشترک می‌تواند دو کشور را به بازارهای بیشتر وصل کند.»
فتح متین افزود، بازرگانان ترکی آماده‌اند تا بصورت مشترک با بازرگانان افغانستان در بخش‌های معادن و انرژی سرمایه‌گذاری کنند.
فتح متین معاون وزیر افتصاد ترکیه با ۲۵ بازرگان ترکی به کابل آمده تا شرایط سرمایه‌گذاری را در افغانستان بررسی کنند.
بر اساس گزارش‌ها، میزان معاملات بازرگانی میان کابل و آنکارا ۱۲۰ میلیون دالر می‌باشد؛ اما مقام‌های هر دو کشور تلاش دارند تا حجم معاملات بازرگانی را افزایش دهند.


کد خبر: 27490