حداقل کمیسیون انتخابات به عنوان نهاد برگزار کننده انتخابات قادر به انجام این امر مهم نیست. اسنادی فاش شده که نشان می دهد در ۱۱ ولسوالی کشور شمار رای دهندگانی که از سوی کمیسیون انتخابات اعلام شده بیشتر از کل جمعیت این ولسوالی‌ها است.


قرار است در تاریخ ۲۸ میزان یعنی ۲۶ روز بعد چهارمین دور از انتخابات پارلمانی در افغانستان تجربه شود. اما از قراین و واقعیت ها روشن است که شفافیت این پروسه قابل تضمین نیست.
حداقل کمیسیون انتخابات به عنوان نهاد برگزار کننده انتخابات قادر به انجام این امر مهم نیست. اسنادی فاش شده که نشان می دهد در ۱۱ ولسوالی کشور شمار رای دهندگانی که از سوی کمیسیون انتخابات اعلام شده بیشتر از کل جمعیت این ولسوالی ها است.
کمیسیون انتخابات که از نظر احزاب سیاسی نهاد غیر مستقل است همواره تاکید می کند که انتخابات پیش رو به گونه شفاف و همه قبول برگزار خواهد شد و به هیچ آدرس اجازه تقلب در انتخابات را نمی دهد.
حکومت که متهم به مهندسی کردن این پروسه است نیز اصرار می کند که به برگزاری یک انتخابات شفاف پایبند است. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری به تازه گی گفته از تمام امکانات برای اجرای یک انتخابات شفاف استفاده خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون به خبرگزاری دید می گوید که این نهاد برای برگزاری انتخابات شفاف عزم راسخ و قوی دارد. شفافیت در پروسه انتخابات از اصولی ترین شاخص های انتخابات است که متاسفانه کمیسیون هیچ نوع توجهی به آن نکرده است. احزاب سیاسی که باور به عملکرد کمیسیون انتخابات ندارد، از سال گذشته پا فشاری دارند که شفافیت انتخابات باید تضمین شود.
جریان های سیاسی بار ها هشدار داده اند در صورتی که اصلاحات انتخاباتی از سوی کمیسیون به میان نیاید، آنها این روند را تحریم خواهند کرد.
برای احزاب و افکار عمومی کشور کارکرد کمیسیون انتخابات فراوان مشکوک است. در حالی که آمار دقیق از نفوس کشور وجود ندارد کمیسیون انتخابات آمار رای دهندگان را بیشتر از نفوس یک ولسوالی اعلام کرده. این اقدام کمیسیون انتخابات خبر می دهد که بلی کمیسیون انتخابات تصمیم دارد خلاف قول و قرار داده شده، انتخابات پیش رو را مهندسی کند.
تبعات تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ روشن شد که به هیچ وجه به سود منافع ملی و ثبات کشور نیست. اگر کمیسیون انتخابات با این اوضاع انتخابات ۲۸ میزان را به اجرا بگذارد، شک نکنید که کمیسیون به وقوع یک درگیری قومی کمک می کند.
حالا روشن است که کمیسیون انتخابات قصد تقلب در انتخابات را دارد، احزاب سیاسی بایستی بیشتر از گذشته بالای کمیسیون انتخابات فشار وارد کند.
تنها آدرسی که می تواند جلو تقلب در انتخابات را بگیرد همین نهاد های سیاسی است. عدم برگزاری انتخابات بهتر از برگزاری انتخابات توام با تقلب است. پس از انتخابات پارلمانی قرار است در شروع سال آینده انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود.
برخی از آگاهان انتخابات به این باور هستند که تقلب به یک امر نهادینه شده در کمیسیون انتخابات مبدل شده است. به گمان این آگاهان کمیسیون انتخابات به عنوان یک نهاد بی طرف عمل نمی کند.
کمیسیون انتخابات باید به این پرسش پاسخ دهد که چطور ممکن است شمار واجدین شرایط رای دهی یک ولسوالی بیشتر از کل نفوس یک ولسوالی باشد؟
جلال فرامرز- خبرگزاری دید


کد خبر: 35493