شیدا محمد ابدالی، سفیر افغانستان در هند، می‌گوید که دهلی‌نو با بلاروس، پیمانی را امضا کرده‌است که بربنیاد آن، چهار چرخ‌بال جنگی «می۲۴» در اختیار نیروهای هوایی افغانستان، قرار داده خواهند شد.به گزارش خبرگزاری دید، سفیر افغانستان در هند می‌گوید که قرار است کشور هند چهار چرخ‌بال جنگی در اختیار نیروهای هوایی افغانستان قرار دهد.
آقای ابدالی، می‌گوید: «ما اخیرأ توانستیم توافق‌نامۀ سه‌جانبه را امضا کنیم. هند در ماه‌های آینده برای ما چهار چرخ‌بال (می‌۲۴ ) تحویل خواهند داد، تمام چهار چرخ‌بال توسط هند پرداخت می‌شود.»
آقای ابدالی گفته‌است که این پیمان نزدیک به یک‌ماه پیش میان نماینده‌گان هند، افغانستان و بلاروس امضا شده بود.
آقای ابدالی افزود که روند انتقال چرخ‌بال‌های یادشده به افغانستان، در حدود چهار ماه آینده آغاز خواهد شد.
هند پیش‌از این نیز چهار چرخ‌بال جنگی به نیروهای هوایی افغانستان کمک کرده‌ بود.


کد خبر: 26476