هیئت طالبان در نشست مسکو شرکت می کند

کد خبر: 87314