برای فارغان دانشگاه‌های خصوصی( کاروان، خاتم‌النبیین، رنا، کاردان، مشعل، سلام، باختر و حکیم سنایی) امروز یکشنبه دیپلوم توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری دید، وزارت تحصیلات عالی کشور روز یکشنبه« ۲۲دلو» طی یک محفل برای اولین مرتبه برای فارغان آن‌عده دانشگاه‌ها و موسسات خصوصی معتبر که مرحله سوم ارزیابی و اعتبار دهی ریاست تضمین کیفیت این وزارت را مطابق نورم‌های تعیین شده، رد کرده‌اند دیپلوم توزیع کرد.
نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصییلات عالی که در این محفل صحبت می‌کرد، از نظارت جدی نهادهای تحصیلات عالی خصوصی توسط این وزارت خبرداده و گفت:«وزارت تحصیلات عالی به هیچ دانشگاه و موسسه خصوصی اجازه فعالیت غیر معیاری نخواهد داد و به فارغان آن‌عده دانشگاه‌های خصوصی دیپلوم توزیع می‌شود که سه مرحله ارزیابی را سپری کرده باشند.»
در همین حال، شفیع نعیمی رییس اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسات خصوصی، کار این اتحادیه را در کیفیت سازی دانشگاه‌ها و موسسات خصوصی و جلوگیری از کتلوی شدن آن‌ها موثر خوانده می‌افزاید، رقابت ناسالم، بدتر شدن اوضاع امنیتی، عدم ترفیع استادان و کم‌بود منابع مالی از چالش‌های عمده در معیاری سازی دانشگاه‌ها و موسسات عالی خصوصی به‌شمار می‌رود.
همچنان محمد امیر کامه‌وال رییس دانشگاه‌های خصوصی وزارت تحصیلات عالی، در این محفل گفت:« ما تلاش می‌ورزیم که استادان دانشگاه‌های خصوصی حق ترفیع را از سوی وزارت تحصیلات عالی دریافت کنند تا زمینه رشد آن‌ها فراهم شده و در معیاری‌سازی دانشگاه‌ها و موسسات خصوصی دولت را یاری رسانند.»
رییس دانشگاه‌های خصوصی وزارت افزود، هر دانشگاه خصوصی که معیاری نیست و دانشگاه‌های خصوصی دیگر را بدنام می‌سازد بسته خواهد شد و رقابت‌های ناسالم و منفی که کیفیت نهادهای تحصیلی خصوصی را پایین آورده است، باید از بین برده شود.
از سویی هم، محمد نعیمی رییس تضمین کیفیت و اعتبار دهی وزارت تحصیلات عالی از معیاری بودن تنها ۱۴ دانشگاه خصوصی در سرتاسر کشور خبر داده گفت:« تنها ۱۴ دانشگاه خصوصی مرحله سوم ارزیابی وزارت تحصیلات عالی را رد کرده‌اند و ۲۰ دانشگاه دیگر مرحله دوم ارزیابی و حدود ۳۵ دانشگاه خصوصی و موسسه تحصیلات عالی مرحله اول و متباقی هنوز این مراحل را رد نکرده اند و زمانی معیاری بودن دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی تثبیت می‌شود که از مرحله سوم ارزیابی وزارت تحصیلات عالی، مطابق معیارات مندرجه عبور کنند و در غیر آن باید بسته شود.»
این درحالی است که دانشگاه‌های دولتی کشور نیز غیر معیاری بوده و تاکنون تلاش ملموسی برای معیاری سازی آن‌ها نشده است.
علی بسیج – خبرگزاری دید


کد خبر: 23727