سرپرست اداره انکشاف زون پایتخت می‌گوید که طی دو تا سه سال آینده، حدود ۳۰۰ میلیون دالر سرمایه‌گذاری در پارک‌های صنعتی و لوجستیکی این زون، جذب می‌شود.

سرپرست اداره انکشاف زون پایتخت می‌گوید که طی دو تا سه سال آینده، حدود ۳۰۰ میلیون دالر سرمایه‌گذاری در پارک‌های صنعتی و لوجستیکی این زون، جذب می‌شود.
به گزارش خبرگزاری دید، عبدالسمیع ستانکزی که دستاوردهای این اداره را درسال مالی ۱۳۹۷ و پلان‌های آن را برای سال مالی ۱۳۹۸ در برنامه «حسابدهی حکومت به ملت» بیان می‌کرد، چارچوب برنامه کاری اداره انکشاف زون پایتخت را در ۵ بخش توضیح داد.
وی از انکشاف زیربناهای اساسی، تعمیل و تطبیق پروژه‌های خاص، انکشاف متوازن شهری زون پایتخت، ایجاد فعالیت‌های اقتصادی، به‌سازی، تجدید و ارتقای کیفیت ساحات غیر پلانی وایجاد حکومت‌داری خوب، به عنوان ۵ برنامه کاری این اداره یاد کرد.
ستانکزی گفت که ادارۀ انکشاف زون پایتخت طرح‌های متعدد را به منظور ایجاد دورنمای انکشافی، استفادۀ موثر از ملکیت‌های دولتی و پروژه‌های خاص و عاجل تهیه و به ریاست جمهوری ارائه نموده است که مهمترین آن تهیه طرح استفادۀ موثر از ملکیت‌های ارگان‌های عدلی و قضایی در ساحات زون پایتخت، تهیه طرح اسکان عودت کنندگان در شهرک‌های مهاجرین باریک‌آب کوه کرغ و پالیسی اعمار شهرک‌ها، تهیه طرح استفاده موثر از ملکیت‌های وزارت تجارت و صنایع در ولایت کابل و تهیه پلان به‌سازی ساحات آبدات تاریخی در زون پایتخت می‌باشد.
سرپرست اداره انکشاف زون پایتخت از برنامه‌های این اداره در مورد اشتغال و تمرکز زدایی گفت که ایجاد زون‌های صنعتی، زراعتی و لوجستیکی در چهار گوشه محدوده زون پایتخت کاری است که این ساحات را از مصرفی بودن به خودکفائی شدن سوق می‌دهد و زمینه بهتر و بیشتر اشتغال را فراهم خواهد نمود.
او با اشاره به جلوگیری از غصب ۳۷۰۰۰۰ جریب زمین در محدوده شهر جدید کابل تأکید کرد که کار عملی بالای زمین استرداد شده در پارسل ۲.۲ فاز اول این شهر، جریان دارد.
حفظ و بازسازی آبدات تاریخی، بازسازی مسجد عید گاه، ایجاد طرح استفادۀ مؤثر از ملکیت‌های دولتی به خصوص جایدادهای وزارت تجارت و ارگان‌های عدلی و قضایی، از دیگر فعالیت‌های اداره انکشاف زون پایتخت است.
آقای ستانکزی همچنان گفت که مردم عنقریب شاهد مژده‌های امید بخش بیشتری در مورد عمران، به‌سازی، انکشاف در عرصه‌های مختلف و عرضه خدمات سریع در محدوده زون پایتخت خواهند بود.

کد خبر: 45471