پلان عمل اهداف توسعه پایدار برای سال ۲۰۱۹ روز گذشته در کمیته‌ اجرایی توسعه‌ پایدار تحت ریاست رییس اجرایی حکومت مورد ارزیابی قرار گرفت و نهایی شد.

پلان عمل اهداف توسعه پایدار برای سال ۲۰۱۹ روز گذشته در کمیته‌ اجرایی توسعه‌ پایدار تحت ریاست رییس اجرایی حکومت مورد ارزیابی قرار گرفت و نهایی شد.
داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی کشور از اقدامات کمیته اجرایی توسعه پایدار ستایش کرد و گفت: امیدوارم که در سال پیش‌رو کارها منسجم‌تر‌ و موثرتر با همکاران بین‌المللی در راستای تطبیق بهتر اهداف این کمیته صورت بگیرد.
رییس اجرایی حکومت ضمن تاکید بر هماهنگی در پیشبرد برنامه‌ها افزود که روحیه همکاری میان همکاران بین‌المللی و نهادهای داخلی وجود دارد و باید بیشتر بر کارهای عملی تمرکز شود.
مصطفی مستور وزیر اقتصاد گزارش داد که کمیته‌ توسعه پایدار و گروپ‌های کاری آن از آغاز کار تا حال، ۹۰ جلسه برگزار کرده و در زمینه انطباق‌دهی برنامه‌های ملی با اهداف توسعه پایدار و تعیین شاخص‌ها، پیشرفتی قابل ملاحظه داشته است.
مستور افزود که به زودی چارچوب استراتژی اهداف توسعه پایدار افغانستان نهایی می‌شود و تمام برنامه‌های توسعه‌ای دولت بر اساس آن تنظیم و ترتیب خواهد شد که زمان این استراتژی ۱۰ ساله می‌باشد.
در این جلسه وزارت اقتصاد پلان عمل اهداف توسعه پایدار را برای سال ۲۰۱۹ ارایه کرد و گفت: این پلان در ۹ مورد تهیه شده است، یک میکانیزم همکاری نیز تدوین گردیده و در آن وظایف و مسئولیت‌های هر اداره و نهاد بین‌المللی مشخص و واضح می‌باشد.
ریاست اجرایی همچنین بیان داشت که در این پلان‌عمل، بر همخوان‌سازی اهداف توسعه‌ پایدار با برنامه‌های دارای اولویت ملی، تحلیل خلاهای آماری، نظارت، آگاهی‌دهی و ایجاد یک مرکز تحقیقاتی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار تاکید صورت گرفته است.
ریاست اجرایی حکومت علاوه کرد که بخشی از این پلان به مدیریت و بسیج منابع مالی اختصاص یافته است تا این منابع انسجام یابد و جلب کمک‌های بین‌المللی زیادتر شود.
داکتر عبدالله عبدالله به وزارت‌های اقتصاد و معارف هدایت داد که در یک جلسه‌ مشترک، نیازمندی‌ها و مشکلات وزارت معارف را بررسی نمایند تا نقش این وزارت در برنامه‌های توسعه‌ پایدار تقویت گردد.

کد خبر: 40559