تحقیقات جدید نشان می‌دهد احتمالا در قمر «انسلادوس» زیر پوسته یخی حیات میکروبی وجود دارد.
طبق تحقیقات جدید محققان دانشگاه «وین» در اتریش احتمالا در منظومه شمسی حیات وجود دارد.
این تحقیق میکروب‌ها می‌‌توانند در اقیانوس‌های گرم و زیرزمینی انسلادوس (قمر یخی که دور زحل مدار می‌زند) زندگی کنند.
محققان معتقدند انسلادوس منطقه‌ای ایده آل در زمینه جستجو برای حیات فرازمینی است. آنها در این قمر برخی گونه‌هایی از میکروب‌های تولید کننده میتان را کشف کرده‌اند. این میکروب‌ها می‌توانند در شرایط سخت و نامساعد این قمر دوام بیاورند.
این قمر زیر پوسته یخی خود اقیانوس دارد. همچنین در قطب جنوب آن شکافی‌هایی وجود دارد که مایعاتی از آن بیرون می‌آید. این مایعات حاوی موادی مانند میتان، هایدروجن و دای‌اکسید کاربن هستند. میکروب‌های روی زمین نیز از این مواد برای رشد استفاده می‌کنند. به همین دلیل برخی دانشمندان گمان می‌کنند احتمالا ارگانیسم‌های کوچکی در اقیانوس‌های مخفی انسلادوس زندگی می‌کنند.
انسلادوس بسیاری از جزییات ملزوم برای حیات خارجی را در خود دارد و به همین دلیل مرکز توجه تحقیقات انسانی بوده است.


کد خبر: 24962