عنایت‌الله حفیظ نامزد انتخابات ریاست جمهوری در گفت‌وگوی ویژه با خبرگزاری دید، به اوضاع سیاسی، ناکارایی حکومت، تنش‌ها بین ارگ و شورای نامزدان و طرح‌های اجتماعی خود پرداخته است.

عنایت‌الله حفیظ نامزد انتخابات ریاست جمهوری در گفت‌وگوی ویژه با خبرگزاری دید، به اوضاع سیاسی، ناکارایی حکومت، تنش‌ها بین ارگ و شورای نامزدان و طرح‌های اجتماعی خود پرداخته است.
در ادامه گفت‌وگو با چهره‌های سیاسی و نامزدان ریاست جمهوری و همزمان با کشمکش‌های سیاسی، ختم مهلت کاری حکومت وحدت ملی و تنش‌ها بین ارگ و نامزدان ریاست جمهوری، خبرگزاری دید با عنایت‌الله حفیظ نامزد انتخابات ریاست جمهوری به گفت‌وگو نشسته است.
در این گفت‌وگو موارد زیر به بررسی گرفته شده است:
• اختلافات بین ارگ و شورای نامزدان و راهکار عملی برای حل این تنش‌ها.
• چگونگی برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری و توانایی‌ کمیسیون‌های انتخاباتی.
• راهکارها برای برون‌رفت از وضعیت کنونی.
• گفت‌وگوهای صلح و راه‌های رسیدن به صلح پایدار.
• گفت‌وگوی زلمی خلیلزاد با گروه طالبان، حکومت افغانستان و کشورهای منطقه.
•طرح‌های سیاسی و اجتماعی آقای حفیظ
تمام این موارد در گفت‌وگوی ویژه‌ با عنایت‌الله حفیظ که به زودی از خبرگزاری دید به نشر می‌رسد، منعکس شده است.

کد خبر: 50577