الکساندر سترنیک رییس اداره سوم وزارت امور خارجه روسيه برای آسیای میانه، از تقویت پايگاه‌های نظامی آن کشور در آسیای میانه «قرقيزستان و تاجيکستان» خبرداده است.
به گزارش خبرگزاری دید، «الکساندر سترنيک» رییس بخش آسیای میانه وزارت امور خارجه روسيه گفته است که روسیه پايگاه‌های نظامی خود را در قرقيزستان و تاجيکستان برای مبارزه با هرگونه تهديد تروريستی از طرف افغانستان تقويت کرده است.
وی در ادامه افزود که قرقيزستان و تاجيکستان همواره به‌ دليل همسايه‌گی با افغانستان مورد توجه خاص روسيه بوده است.
این مقام روسی افزوده: مدرن‌سازی نيروهای مسلح در حال انجام است و پايگاه نظامی روسيه در تاجيکستان برای حمايت از نيروهای دولتی و دفاعی تقويت شده است تا با هرگونه تهدید تروریستی از مرز افغانستان، مقابله کند.
اقدام روسیه در جهت تقویت پایگاه‌های نظامی‌اش در حالی است که نفوذ روز افزون داعش و قدرت‌گرفتن این گروه در افغانستان، سبب نگرانی کشورهای منطقه به‌خصوص روسیه شده‌است.

کد خبر: 23549