هندوهای افغانستان ساکن در ایالات متحده عبادت‌گاه جدیدشان را در منطقه‌ای در نزدیک واشنگتن هم‌زمان با عید «ویساک» اهل هنود افتتاح کردند.
حدود یک هزار خانواده هندو و سیک افغانستانی در مناطق دو ایالت اطراف شهر واشنگتن زندگی می‌کنند که این معبد حالا محیطی برای انجام مناسک دینی آن‌ها است.
معبد آسمایی، اولین عبادت‌گاه هندوها و سیک‌ها در شهر «سیلور اسپرینگ» ایالت مریلند روز شنبه رسماً افتتاح شد.
به نقل از صدای امریکا، این معبد در فاصله چهل کیلومتری واشنگتن، اکنون در محیط خانه‌ای افتتاح شده است که بعداً در آن جا در نظر دارند عبادت‌گاهی را بسازند.
افتتاح این مکان تجمع و گردهمایی مصادف شد با «عید ویساک» پیروان اهل هنود که همزمانی عید و افتتاح این عبادتگاه شادمانی هندوان افغانستان ساکن در شرق ایالات متحده امریکا را مضاعف ساخت.


بنیانگذاران این معبد می‌گویند که این عبادت‌گاه جدید شاخه‌ای از معبد آسمایی در جوار شاه دوشمشیره کابل است که عبادت‌گاه باستانی هندوان است.
هندوهای افغانستان بعد از مهاجرت‌شان به دلیل جنگ‌های سه دهه گذشته به کشورهای مختلف جهان معابدشان را افتتاح کردند.
اکنون، شاخه‌های معبد آسمایی در بریتانیا، آلمان، هالند، هند، بلجیم و ایالات متحده ساخته شده است. هندوان افغان در افغانستان، بین ۲۵ تا ۳۰ عبادت‌گاه دارند.


کد خبر: 27698