شاه‌حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری، امروز سه‌شنبه طی نشست خبری درکابل یک بار دیگر ازمخالفان مسلح حکومت خواست که به فتوای علمای جهان اسلام احترام گذاشته و دست از جنگ و خشنونت بردارند.شاه‌حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری، امروز سه‌شنبه طی نشست خبری درکابل یک بار دیگر ازمخالفان مسلح حکومت خواست که به فتوای علمای جهان اسلام احترام گذاشته و دست از جنگ و خشنونت بردارند.
به گزارش خبرگزاری دید، این خواست ارگ بار دیگر از مخالفان حکومت درحالی مطرح می‌شود که امروز نشست علمای جهان اسلام درعربستان ‌پیرامون تحقق صلح و ختم جنگ در افغانستان، دایرشده است.
شاه‌حسین مرتضوی امروز یک بار دیگر از مخالفان مسلح خواست که به فتوای علمای جهان اسلام احترام گذاشته و دست ازجنگ بردارند.
درطول ۱۷ سال گذشته هرباری که حکومت افغانستان ازمخالفان مسلح درخواست صلح کرده آن‌ها با گلوله جواب داده و رد کرده‌اند.
پیش از این، نشست‌ عالمان دینی در اندونیزیا و کابل پیرامون صلح افغاستان نیز برگزار شده بود، اما طالبان به خواست آن‌ها برای تامین صلح و پایان جنگ پاسخ رد دادند وبرتداوم جنگ تاکید کردند.
در همین حال، شاه‌حسین مرتضوی معاون سخنگوی رییس جمهور با اشاره به سفر رییس جمهورغنی درنشست بروکسل ابراز امیدواری کرده گفت: نتایج نشست سران ناتو دربروکسل برای افغانستان خیلی مهم است .
قراراست رییس جمهورغنی روز پنجشنبه در نشست سران ناتو در بروکسل سخنرانی کند.


کد خبر: 32434