در گزارش آمده است که ۶۱٫۳ درصد مردم گفته که کشور در مسیر غلط پیش می رود؛ این رقم در سال گذشته ۶۱٫۲ درصد بود.


بنیاد آسیا در گزارشی گفته است که بیش از ۶۱ درصد مردم افغانستان نسبت به آینده کشورشان بدبین هستند.
بنیاد آسیا این گزارش را بر اساس مصاحبه رو در رو با بیش از ۱۵ هزار نفر بالای ۱۸ سال تهیه کرده است.


بر اساس این گزارش، در کتگوری خوش‌بینی مردم نسبت به مسیر حرکت کشور ۳۲٫۸ درصد پاسخ دهندگان گفته‌اند کشور به سمت درست حرکت می‌کند که نسبت به سال گذشته تغییر نکرده.
پیش‌رفت‌ها در حوزه‌های امنیت، ساخت و ساز، حکومت داری، اقتصاد و حقوق زنان از جمله عامل‌های خوشبینی مردم است.


همچنان در کتگوری دیگر، این گزارش بنیاد آسیا نشان می‌دهد که دیدگاه مردم افغانستان نسبت به اینکه کشور در مسیر غلط پیش می‌رود، افزایش یافته است.
در گزارش آمده است که ۶۱٫۳ درصد مردم گفته که کشور در مسیر غلط پیش می رود؛ این رقم در سال گذشته ۶۱٫۲ درصد بود.
بر اساس این گزارش، ناامنی، مشکلات اقتصادی، بی کاری، مشکلات در حکومت داری از جمله عوامل بدبینی مردم است.


در رابطه به تامین امنیت کشور، اکثریت مردم افغانستان (۶۸٫۹ درصد) بر این باورند که پولیس ملی نقش برجسته دارد و ارتش ملی به درجه دوم قرار دارد.
با این جال، بیش از ۵۳ درصد مردم بر این باورند که صلح میان دولت و طالبان ممکن خواهد بود.
در همین حال، باورها نسبت به اینکه طالبان به خاطر حضور نیروهای خارجی مبارزه می کنند، دو برابر شده است.
۱۵٫۲ درصد مردم معتقدند که طالبان به خاطر حضور نیروهای خارجی می‌جنگند، این رقم در سال ۲۰۱۷ میلادی ۶٫۴ درصد بود.
این مصاحبه در سراسر کشور از ۶ تا ۲۷ جولای سال ۲۰۱۸ انجام شده است.


کد خبر: 38680