با آغاز روند ثبت نام رای دهندگان، داکتر عبدالله رییس اجرایی می‌گوید که حکومت متعهد به عدم مداخله در کار انتخابات است.
به گزارش خبرگزاری دید؛ براساس وعده کمیسیون انتخابات، روند ثبت نام رای دهندگان امروز شنبه ( ۲۵ حمل ) به گونه‌ رسمی آغاز شد.
روندی که براساس تذکره‌های تابعیت صورت گرفته و واجدان شرایط رای دهی را قادر می‌سازد تا در مراکزی که ثبت نام می‌کنند، به تاریخ ۲۸ میزان سال روان به کاندیدان دلخواه شان در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها رای بدهند.
معاذلله دولتی معاون اداری کمیسیون مستقل انتخابات در نخسیتن روز ثبت نام رای دهندگان گفت که آغاز ثبت نام رای دهندگان عزم راسخ حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات را در زمینه برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی‌ها به تاریخ ۲۸ میزان سال روان، نشان می‌دهد.
وی تاکید کرد که ثبت نام و تهیه فهرست رای دهندگان برای نخستین بار تعداد رای دهندگان افغانستان را مشخص نموده و با این روند، کمیسیون مستقل انتخابات دیگر با آمارهای خیالی در زمینه رای دهندگان روبرو نخواهد بود.
آقای دولتی علاوه کرد که آنان پس از ختم ثبت نام رای دهندگان، تعداد واجدالشرایط رای دهی افغانستان را با مردم شریک خواهند کرد.
همزمان با این، داکتر عبدالله با ثبت نام در یکی از مراکز رای دهی در شهرکابل از مردم افغانستان خواست تا برای شرکت در انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی‌ها با گرفتن تذکره‌های تابعیت، ثبت نام کنند.
رییس اجرایی حکومت در حالی از نخستین کسانی است که به عنوان رای دهنده ثبت نام می‌کند که خود پافشاری بر اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان داشت. اکنون اما رییس اجرایی حکومت با کار شیوه‌ تازه کمیسیون مستقل انتخابات، خوشبین بر برگزاری یک انتخابات شفاف و سرتاسری است.
رییس اجرایی، تهیه فهرست رای دهندگان را یکی از گزینه‌های برگزاری انتخابات شفاف دانسته گفت:« شما همه می‌دانید که اصلاحات انتخاباتی متاسفانه کارش نا وقت آغاز شد و به همان نسبت کار کمیسیون هم به تاخیر آغاز شد. این یک چالش بوده و باور ما این است که به یاری خدا و به کمک مردم انتخابات به موقع صورت بگیرد و ثبت نام تهیه فهرست رای دهندگان یکی از موردهای اساسی است که از تقلب گسترده، جلوگیری می‌کند.»
هرچند، شماری از مراکز رای دهی به دلیل نا امنی آماده برگزاری انتخابات نیست. عبدالله می‌گوید که امنیت یک چالش بوده اما برگزاری انتخابات یگانه وسیله تعیین سرنوشت است.


کد خبر: 27401