رییس جمهور اشرف غنی در مراسم افتتاحیه دوره هفدهم تقنینی شورای ملی می‌گوید که پاکستان باید به صورت صادقانه در روند صلح افغانستان حضور داشته باشد.

رییس جمهور اشرف غنی در مراسم افتتاحیه دوره هفدهم تقنینی شورای ملی می‌گوید که پاکستان باید به صورت صادقانه در روند صلح افغانستان حضور داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری دید، رییس جمهور اشرف غنی امروز شنبه(۱۶حوت) در مراسم گشایش دوره هفدهم کاری شورای ملی از پاکستان خواست که به استقلال و حاکمیت ملی افغانستان احترام بگذارد.
او گفت: بر پاکستان صدا می‌کنم که بیایید همانند دو دولت، صادقانه استقلال و حاکمیت ملی همدیگر را به رسمیت بشناسیم.
رییس جمهور غنی می‌گوید که در صورت آرامش در افغانستان، بیشترین سود را پاکستان خواهد برد.
به گفته آقای غنی، تامین صلح و ثبات در افغانستان دروازه آسیای میانه را به روی پاکستان باز می‌کند و این کشور می‌تواند از مسیر افغانستان به بازارهای آسیای میانه راه پیدا کند.
آقای غنی در این مراسم گفت که قانون اساسی و نظام افغانستان وثیقه ملی ملت افغانستان است و هیچ وثیقه دیگری نیاز نیست.
رییس جمهور غنی بار دیگر تلویحاً اشاره کرد که جانشین او در ارگ فقط از طریق انتخابات و رای مردم خواهد آمد.
گفتنی است که حکومت افغانستان همواره پاکستان را به حمایت از گروه‌های تروریستی به ویژه طالبان متهم می‌کند، چیزی که از سوی اسلام‌آباد همیشه رد شده است.

کد خبر: 86650