روسیه از افغانستان و برخی کشورهای منطقه دعوت کرده تا در کنفرانس صلح در مسکو اشتراک کنند. رهبری افغانستان در حال رایزنی در مورد این دعوت‌نامه است.

روسیه از افغانستان و برخی کشورهای منطقه دعوت کرده تا در کنفرانس صلح در مسکو اشتراک کنند. رهبری افغانستان در حال رایزنی در مورد این دعوت‌نامه است.
به گزارش خبرگزاری دید، فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی می‌گوید که دعوت‌نامه روسیه برای اشتراک در کنفرانس صلح در مسکو به این شورا رسیده است.
سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی گفت که در حال حاضر رهبری این شورا سرگرم مشوره در باره این دعوت است.
به گفته وی، رهبری دولت، برخی رهبران سیاسی، طالبان و برخی کشورهای منطقه و ایالات متحده نیز به این کنفرانس دعوت شده‌اند.
روسیه در حالی این کنفرانس را برگزار می‌کند که امریکا به تازگی پیشنهاد برگزاری کنفرانسی در مورد روند صلح افغانستان را در ترکیه داده است.

کد خبر: 86901