برای نخستین‎بار، شبکه نهادهای مدنی در ولسوالی‎های هشت‎گانه ولایت بامیان ایجاد شد.

به گزارش خبرگزاری دید، این شبکه توسط دفتر ولایتی سازمان ملل متحد یا یوناما با همکاری نهادهای جامعه مدنی بامیان در این هشت ولسوالی ایجاد شده‌است.

حسین‎داد احمدی، مسوول دفتر ولایتی جامعه مدنی افغانستان( مجما) در بامیان، می‎گوید: هدف از ایجاد شبکه نهادهای مدنی در ولسوالی‎های بامیان، نظارت از کارکرد حکومت محلی، تامین شفافیت و نهادینه‌کردن اصل حکومت‎داری خوب در این ولایت است.

مسوول دفتر ولایتی مجما در این ولایت به خبرگزاری دید، گفت: نهادهای جامعه مدنی، نقاط ضعف حکومت را برجسته کرده و برای برطرف‌کردن این نقاط ضعف، اصل حکومت‎داری خوب نیز تقویت می‎شود. جامعه مدنی هیچ‎گاه تلاش نمی‎کند تا جایگزین حکومت شود، بلکه دادخواهی می‎کند و نقاط ضعف آن را برجسته می‎سازد تا این نقاط ضعف برطرف شوند.

به عقیده احمدی، در بیش از یک و نیم دهه گذشته، مرکز ثقل فعالیت‎های نهادهای مدنی در بامیان را مرکز این ولایت تشکیل می‎داد و ولسوالی‎ها عمدتاً از دسترسی این نهادها بیرون بود.

وی افزود: با ایجاد این شبکه، انتظار می‎رود که نهادهای مدنی در بامیان به شکل هماهنگ و وسیع در تمام ولسوالی‎های این ولایت کار کنند.

از سوی دیگر، مقام‎های محلی بامیان، از تشکیل شبکه نهادهای مدنی در ولسوالی‎های این ولایت، استقبال کرده می‌گویند که نظارت نهادهای جامعه مدنی از اعمال حکومت و مشورت‎ آن‎ها، سبب تحقق حکومت‎داری خوب در آینده می‎شود.

بامیان یک ولایت باستانی بوده که سال‎هاست فعالیت‎های فرهنگی و مدنی در این ولایت جریان دارد. اقدامات نمادین مدنی شهروندان بامیان زبان‎زد بیشتر مردم در کشور است. کاه‎گل نمودن سرک در اعتراض به خامه‌بودن شاهراه عمومی بامیان، ایجاد چوک هریکین در اعتراض به نبود برق و اعطای لوح تقدیر به یک مرکب در اعتراض به عدم دسترسی مردم به آب آشامیدنی صحی، از ابتکارات جالب توجه آن‎ها در اقدامات نمادین مدنی در سال‎های گذشته بوده‌است.


کد خبر: 6364