برای ترک خشونت از سوی طالبان، نیاز به اهرم اجماع بین‌المللی است

کد خبر: 86997