شماری از زنان شهر کابل در اعتراض به حذف وزارت امور زنان، در برابر این وزارت تجمع اعتراضی برگزار کردند.


به گزارش خبرگزاری دید، شماری از زنان در شهر کابل امروز یکشنبه(۲۸سنبله) در برابر حذف وزارت زنان از سوی طالبان، در برابر این وزارت تجمع اعتراضی برگزار کردند.
این زنان شعار «آزادی و برابری»، «حذف زنان، حذف انسان»، «آزادی بیان ما، نتیجه توان ما» و «تعلیم، کار، آزادی، پیش به سوی آبادی» سر می‌دادند.
طالبان روز جمعه هفته گذشته، لوحه وزارت امور زنان را در مرکز شهر کابل پایین آوردند و به جای آن لوحه وزارت تازه‌تشکیل دعوت، ارشاد، امر به معروف و نهی از منکر را برافراشتند. این اقدام واکنش‌هایی را نیز در قبال داشته است.
طالبان هرچند در مورد حذف وزارت امور زنان دلیل مشخصی ارایه نمی‌کنند؛ اما می‌گویند که در نظر دارند، روی یک طرح بدیل کار کنند.

کد خبر: 96664