محمد محمدی- خبرگزاری دید- مزارشریف
به دنبال نگرانی شهروندان بلخ در پی افزای بهای مواد خوراکی و سوخت، نبود کار و فرا رسیدن زمستان، به خبرگزاری دید می‌گوید که زمستان پیش رو قابل تشویش نیست و بازارها و نرخ مواد اولیه کنترول خواهد شد.


مولوی ذبیح الله نورانی رییس اطلاعات و فرهنگ بلخ امروز شنبه (۱عقرب) گفت: شهروندان شهر مزار شریف نگران زمستان پیش رو نباشند به زودی تیم کنترول به گونه درست از بازار نظارت خواهد کرد.


آقای نورانی تاکید کرد، «امارت اسلامی» کوشش می‌کند به زود ترین فرصت نرخ مواد اولیه را کاهش دهد.
رییس اطلاعات و فرهنگ بلخ اظهار داشت، مردم در فصل سرد نگران نباشند، بندر ها باز شده کمک‌های کشورهای همسایه به زودترین وقت به کشور وارد می‌شود و تمام مردم را به گونه‌ کامل پوشش می‌دهد.


در همین حال، شماری از شهروندان شهر مزار شریف و دکانداران افزایش سطح فقر و بیکاری و بلند رفتن‌ مواد اولیه را در آستانه‌ فصل زمستان سخت نگران کننده می‌دانند، آنان می‌گویند که اگر در این زمینه «امارت اسلامی» توجه نکند احتمال یک فاجعه بزرگ انسانی وجود دارد.


این شهروندان می‌گویند اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، مردم با مشکلات متعدد رو به رو خواهند شد.
با این حال، ادارات دولتی هنوز به شکل کامل به فعالیت آغاز نکرده، نقدینگی در بازار کمرنگ است، بانک‌ها نیز خدمات درستی ارائه نمی‌کنند و ملل متحد بارها از فروپاشی اقتصادی افغانستان در زمستان پیش رو هشدار داده است.

کد خبر: 98066