خبرگزاری دید: شماری از زنان در کابل در یک اعتراض نمادین به طا-لبان می‌گویند:«اگر کاغذ و کتاب را بگیرید در کف دست حکومت قانون می‌نویسیم و عدالت می‌خوانیم».


این زنان معترض امروز پنج‌شنبه( ۱۶ جدی) به رسانه‌ها گفته‌اند که به هماهنگی و انسجام فعالیت‌های دادخواهانه متعهدند و از اعتراضات زنان در سایر ولایت‌های کشور نیز استقبال می‌کنند.
اعتراضات مدنی زنان نسبت به وضع محدودیت‌ها از سوی طا-لبان در حال افزایش است. طا-لبان به رغم فشارهای جهانی و مردمی، به وضع محدودیت‌ها و اقدامات سخت‌گیرانه‌تری علیه زنان دست می‌زنند. در تازه‌ترین مورد، اداره امر به معروف و نهی از منکر طا-لبان در بلخ، دستور داده است که زنان بدون محرم و حجاب شرعی از خانه بیرون نشوند.
پس از سقوط کابل به ‌دست طا-لبان، این گروه دروازه‌های نهادهای آموزشی و تحصیلی را به روی زنان بست و دستور داد که کارمندان زن دولت پیشین تا فراهم‌شدن شرایط در خانه منتظر بمانند.

کد خبر: 101595