رییس جمهور غنی با استفاده از پروژه‌های عمرانی دولتی به ولایات سفر می‌کند و در آنجا برای انتخابات ریاست جمهوری یارگیری و به نوعی کمپاین می‌کند.


صبح امروز دو شنبه ۲۳ میزان محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور به پروان رفت. منابعی گزارش می‌دهند که از رییس جمهور غنی دعوت شده است. چندی پیش رییس جمهور غنی برای دو روز در ولایت بلخ بود. رییس جمهور در بلخ با اقشار مختلف دیدار و گفت‌وگو کرد. ریاست جمهوری گزارش می‌کند که رییس جمهور غنی به منظور افتتاح چند پروژه به ولایت پروان رفته است. براساس گزارش و تصاویر منتشر شده؛ پیش پای رییس جمهور غنی گل ریخته شده است.
رییس جمهور غنی با استفاده از پروژه‌های عمرانی دولتی به ولایات سفر می‌کند و در آنجا برای انتخابات ریاست جمهوری یارگیری و به نوعی کمپاین می‌کند.
بعد از انتخابات پارلمانی در ۲۸ میزان، قرار است انتخابات ریاست جمهوری دور جدید در ۳۱ حمل سال آینده برگزار شود. این روزها تمامی نیروهای سیاسی با استفاده از انتخابات پارلمانی برای انتخابات ریاست جمهوری آماده‌گی می‌گیرند.
جناح‌های انتخاباتی اندک-اندک رو به سامان گرفتن هستند. محمد حنیف اتمر مشاور پیشین شورای امنیت ملی کشور از جناح‌های انتخاباتی خواهد بود. تیم رسانه‌ای حنیف اتمر از چندی بدین‌سو سرگرم تبلیغات است. گزارش‌هایی نیز وجود دارد که آقای اتمر با محمد یونس قانونی و حاجی محمد محقق، به عنوان معاونین خود رای زنی کرده است.
انتخابات ریاست جمهوری دور جدید بدون شک یک انتخابات نفس‌گیر و دشوار برای تمامی تیم‌های انتخاباتی خواهد بود. کار برای رییس جمهور غنی، دشوارتر شده است.
رییس جمهور غنی که دوست دارد برای پنج سال دیگر بر کراسی ریاست جمهوری تکیه بزند، بیشتر از هر جناح انتخاباتی باید تلاش کند. آنچه رییس جمهور غنی در چهار سال از عمر حکومت وحدت ملی انجام داد، سبب شد تا افکار عمومی کشور و متحدان دیروزش در آینده به او اعتماد نکنند.
درحال حاضر، افکار عمومی کشور سخت به عملکرد اشرف غنی بد بین است. کسانی که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ به رییس جمهور رای دادند، اکنون ابراز ندامت می‌کنند و قصد جبران آن را دارند.
رییس جمهور غنی در انتخابات ریاست جمهوری دور گذشته با لقب دومین متفکر جهان داخل گود انتخابات شد. در آن زمان چون اشرف غنی امر تجربه شده نبود، شماری از مردم به او اعتماد کردند. از جمله ازبیک‌ها به هدایت جنرال دوستم رهبر شان به صندوق اشرف غنی رای ریختند. در انتخابات ریاست جمهوری دور آینده، وضعیت متفاوت است و مردم از عملکرد آقای غنی غافل نیست. انحصار طلبی رییس جمهور غنی در حکومت کنونی برای هیچ‌آدرس قابل قبول نبود و فروپاشی حکومت تبدیل به یک نگرانی دیگر شده است.
حکومت وحدت ملی یک نهاد ملی و مستقل نیست. سیاست‌های قومی اشرف غنی در ریاست جمهوری این باور را تقویت کرد که در انتخابات ریاست جمهوری دور آینده، باید حکومت با قاعده وسیع شکل بگیرد.
هیچ کدام از گروه‌های قومی حتی پشتون‌ها از کارکرد رییس جمهور غنی راضی نیست.
مردم در انتخابات ریاست جمهوری باید در انتخاب رییس جمهور آینده شان دقت کنند و کمک کنند که در نتیجه حضور شان یک حکومت با قاعده وسیع شکل بگیرد. حکومتی که تمامی اقوام در آن دیده شود و خود را در آن شریک بدانند.
جلال فرامرز- خبرگزاری دید


کد خبر: 36386