به دنبال افزایش نگرانی‌ها از خطرساز بودن نصب استیکر در تذکره‌ها، رییس کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید، این کمیسیون به دنبال یافتن راه حل در این زمینه است.
به گزارش خبرگزاری دید، عبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون انتخابات گفته، کارمندان تخنیکی کمیسیون انتخابات روی این موضوع کار می‌کنند تا اگر ممکن باشد پس از این در روند ثبت نام از کاپی تذکره‌ها استفاده شود و استیکر نیز در کاپی تذکره‌ها نصب شود.
رییس کمیسیون انتخابات افزود، مهم‌ترین نگرانی کمیسیون این است که مبادا استفاده از کاپی شناسنامه‌ها برای ثبت نام، فرصت تقلب را بیشتر سازد.
رییس کمیسیون انتخابات به « هشت صبح» گفته است، کارمندان کمیسیون انتخابات از امروز (چهارشنبه، ۱۹ ثور) بررسی‌های شان را در این مورد شروع کرده‌اند.
او گفت که به زودی در این مورد تصمیم گرفته می‌شود.
این درحالی‌ست که در هفته‌های پسین، هم نمایندگان مجلس و هم مردم از کمیسیون انتخابات خواستند که از نصب نشان ثبت نام در تذکره‌های رای دهندگان خودداری کنند. در حال حاضر مردم با تذکره‌های کاغذی در مراکز ثبت نام می‌روند و این تذکره‌ها برای شناسایی، نشانه‌گذاری می‌شود و در آن استیکر یا برچسب نصب می‌شود.
با این همه، بخش بزرگی از شهروندان کشور برای این که از تهدید طالبان در امان بمانند، از ثبت نام خودداری می‌کنند؛ زیرا این نشان می‌تواند حیات مردم را با خطر مواجه سازد.


کد خبر: 29040