مشاور امنیت ملی کشور ضمن ارائه معلومات به کمیته تعزیرات شورای امنیت ملل متحد، تاکید کرده که گروه طالبان با تعهدشکنی کامل، به جای حضور در مذاکرات به سفرهای منطقه‌ای رو آورده و خشونت‌ها را به گونه بی‌سابقه افزایش داده‌اند.

مشاور امنیت ملی کشور ضمن ارائه معلومات به کمیته تعزیرات شورای امنیت ملل متحد، تاکید کرده که گروه طالبان با تعهدشکنی کامل، به جای حضور در مذاکرات به سفرهای منطقه‌ای رو آورده و خشونت‌ها را به گونه بی‌سابقه افزایش داده‌اند.
به گزارش خبرگزاری دید، حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور به کمیته تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد که از سال ۱۹۸۸ به اینسو تحریم بر طالبان را نظارت می‌کند، معلومات ارائه کرد.
مشاور امنیت ملی، ریاست این کمیته را به هندوستان و همچنان عضویت کشورهای ناروی، ایرلند، کنیا و مکسیکو را در این کمیته تبریک گفت.
مشاور امنیت ملی بیان داشت، طالبان که به خشونت‌های بی‌سابقه‌ علیه حکومت و جامعه رو آورده‌اند، بجای حاضر شدن به میز مذاکره سفرها می‌نمایند، تعهدشکنی نموده و علی‌رغم آزادی به جنگ باز می‌گردند؛ در چنین وضعیتی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بسیار مهم است.
داکتر محب افزود که افغانستان با متحدان کلیدی‌اش و اعضای شورای امنيت سازمان ملل در این خصوص کار می‌کند تا اطمینان حاصل گردد که تحریم‌ها تلاش‌های صلح و جنبش‌های صلح‌آمیز را در افغانستان تقویت می‌بخشد و برای جلوگیری از خشونت طالبان از آن استفاده گردد.

کد خبر: 86114