خبرگزاری دید: وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که طرح ایجاد اتاق ملی نظارت از رسانه‌ها را به کابینه سپرده است.


عبدالمنان شیوای شرق معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز چهارشنبه(۲ سرطان) در یک نشست خبری گفت که برای جلوگیری از ناهنجاری‌ جامعه رسانه‌ای غیرحرفه‌ای و مخالف با قوانین رسانه‌ای این طرح به کابینه برای تصویب فرستاده شده است.
طرح فن‌آوری و تخنیکی اتاق ملی نظارت از رسانه‌ها، قرار است از آن‌چه که از سوی شیوای شرق «ناهنجاری جامعه رسانه‌ای غیرحرفه‌ای» خوانده شد، جلوگیری کند.
به باور او، ایجاد اتاق ملی نظارت در وزارت اطلاعات و فرهنگ خود نیز گامی موثر در راستای بهبود وضعیت رسانه‌ها است.
طبق اعلام شیوای شرق، مسوده‌ای را نیز به منظور جلوگیری از ناهنجاری‌های فعالیت رسانه‌ای زیر نام «مسوده طرزالعمل طرز تأسیس رسانه‌ها» نیز با رسانه‌های افغانستان به رأی‌زنی گذاشته است.
در همین حال، وزارت اطلاعات و فرهنگ، طرح تجدید ساختار اجرایی کمیسیون رسیدگی به تخطی رسانه‌ها را نیز به کابینه حکومت فرستاده است.
به گفته معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، کمیسیون رسید‌گی به تخطی رسانه‌ها با تجدید اعضا و اضافه شدن نهادهای شامل در این طرح با مبانی تمامی کدهای قانونی به گونه جدی‌تر به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
از سویی هم، شیوای شرق گفته است که طرح صندوق پولی حمایت از کارکنان رسانه‌ای در همکاری با مرکز رسانه‌های حکومت نهایی شده است و در هفته آینده به فعالیت خود آغاز می‌کند.

کد خبر: 92359