گزارش‌ها از مجمع عمومی جمعیت اسلامی حاکی است که عطا محمد نور، حفیظ منصور قدریه یزان‌پرست بر سر احراز رهبری جمعیت اسلامی با هم رقابت می‌کنند.


به گزارش خبرگزاری دید، برخی منابع از مجمع عمومی جمعیت اسلامی به خبرگزاری دید گفته‌اند که عطا محمد نور، حفیظ منصور و قدریه یزدان‌پرست برای به دست آوردن مقام رهبری جمعیت اسلامی با هم رقابت می‌کنند.
این منبع اما تاکید کرده که نامزدی این سه چهره نهایی نیست.
رسول شهزاد خبرنگار خبرگزاری دید در محل برگزاری مجمع عمومی جمعیت اسلای حضور دارد، گزارش می‌دهد که بزرگان و اعضای شورای رهبری جمعیت اسلامی در طبقه دوم سالون پشت درهای بسته در مورد این که کدام چهره نامزد رهبری باشد، رایزنی دارد.
به نظر می‌رسد عطا محمد نور چانس بیشتری برای رسیدن به رهبری جمعیت نسبت به هم حزبی‌هایش داشته باشد.
آقای نور از اعضای بلندپایه و رییس شورای اجرایی جمعیت اسلام است که از آوان جوانی به عضویت آن در آمده است.
با این حال خبرنگار دید می‌گوید که اعضای جمعیت اسلامی از ۳۴ ولایت برای اشتراک در مجمع عمومی حاضر شده‌اند و همه منتظر تصمیم شورای رهبری هستند.

کد خبر: 87513