مسئولان کمیسیون انتخابات از انتقال پنجاه درصد مواد حساس انتخاباتی به داخل کشور خبر داده و می‌گویند، روند انتقال این مواد به داخل کشور تا اول میزان ادامه خواهد یافت.مسئولان کمیسیون انتخابات از انتقال پنجاه درصد مواد حساس انتخاباتی به داخل کشور خبر داده و می‌گویند، روند انتقال این مواد به داخل کشور تا اول میزان ادامه خواهد یافت.
عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات به رسانه‏ها گفته، پنجاه درصد مواد حساس انتخابات برای بیش از ده‌هزار محل رای‌دهی به داخل کشور انتقال یافته است.
به گفته‌ آقای ابراهیمی‌، کمیسیون ‌انتخابات در نظر دارد مواد حساس روز انتخابات را پس از انتقال به کشور، تا (۲۸ میزان) به ۲۱ هزار و یازده محل رای‌دهی در سراسر کشور انتقال دهد.
به گفته کمیسیون انتخابات، مواد حساس انتخاباتی شامل رنگ، غرفه‌ها، صندوق‌های رای‌دهی و قرطاسیه است.
در همین حال، کمیسیون ‌انتخابات گفته به دلیل جلوگیری از تقلب، مواد از کشورهای دیگر وارد افغانستان می‌شود. پیش از این مسئولان کمیسیون انتخابات گفته بودند که برگه‌های رای‌دهی در دُبی چاپ می‌شود، اما مشخص نیست که این مواد از کدام کشورها وارد افغانستان می‌شود.
آقای ابراهیمی افزوده که برگه‌های رای‌دهی شامل این محموله‌ها نیست، زیرا چاپ این برگه‌ها تا هنوز تکمیل نشده است.
با این همه، قرار است در ۲۸ میزان سال روان انتخابات شورا‏های ولسوالی‏ها و پارلمان برگزار شود.


کد خبر: 34900