وزیر خارجه ایران: هدف ما کمک به برقراری صلح پایدار در افغانستان است

کد خبر: 87882